Tolkmetoder

Skrivtolkning
Tolken har med sig en bärbar dator och skriver ner det som sägs i rummet. 
Detta kan då användaren av tolken antingen läsa på datorns skärm alternativt på en extern dataskärm eller en filmduk om man är flera som behöver läsa.

Om det är fler i rummet som använder skrivtolkning kommer texten upp på en projektorduk alternativt en tv-skärm.
Tolken skriver det som sägs i rummet.  

Den döve/hörselskadade ska vara med på samma villkor som en hörande. 

Tolken skriver i ett speciellt program anpassat för tskrivtolkning , Protype eller Velonote. Tolken har möjlighet att byta bakgrundsfärg och ändra
textstorlek efter tolkanvändarens önskemål. 
Det som skrivs varken sparas eller skrivs ut.

Vid guidad tur där det inte är tekniskt möjligt att använda datorn kan tolken använda sig av papper och
penna eller liknande såsom skrivplatta/whiteboard. 


Tolken använder ett vanligt tangentbord (Qwerty) eller
en Veyboard/Velotype. Veyboard/Velotype är ett snabbskriftstangentbord.

TSS -Tecken som stöd
Man lånar tecken från teckenspråket och använder det som stöd för läppavläsning.
Till skillnad från teckenspråk så följer TSS den svenska grammatiken.


Ovan visas olika tolkmetoder som hörselskadade,döva och personer med dövblindhet kan använda sig av.
Från vänster : skrivtolkning, TSS-tolkning, teckenspråkstolkning och taktil teckenspråkstolkning.