Styrelsen 2017

Ordförande
Webbansvarig
Maria Laurin
 
Sekreterare
Linda Wigersjö

Kassör
Maria Nordin

Ledamot
Carin Westerlund

Ledamot
Agneta Holmner

Ersättare
Pauline Ssemango

Ersättare
Kicki Åkerström

Valberedning
Sandra Löfgren
Katarina Eriksson
  
Revisorer
Monica Markstedt
Lena Hörnberg


Styrelsen 2017


Från vänster: Linda Wigersjö, Pauline Ssemango, Carin Westerlund, Maria Laurin, Kicki Åkerström, Agneta Holmner. (Maria Nordin saknas på bilden)


Valberedningen 2017

Valberedning: Sandra Löfgren och Katarina Eriksson (saknas på bild)


Styrelsen 2016 Styrelsen från vänster: Tami Walter Malmberg, Linda Wigersjö, Maria Laurin, Johanna Jonsson, Sandra Löfgren, Katarina Eriksson och Maria Nordin.
 
 
Valberedningen 2016


 

 
 Från vänster, Camilla Johansson och Jenny Therén.