Styrelsen

Styrelsen 2020

Ordförande
Evelina Alenäs, Jönköpings län

Vice ordförande
Nina Strand, Västra Götalands län

Sekreterare
Malin Wennblom, Västra Götalands län

Kassör
Carin Vesterlund, Dalarnas län

Ledamot
Mark Touktarev, Hallands län

Suppleanter
Ingela Jansson, Västra Götalands län
Kicki Åkerström, Dalarnas län

Valberedning
Pauline Ssemmango Bogdanovic
Maria Nordin
  
Revisorer
Jessica Målquist

Revisorsersättare
Peter Målquist


Styrelsen 2017


Från vänster: Linda Wigersjö, Pauline Ssemango, Carin Westerlund, Maria Laurin, Kicki Åkerström, Agneta Holmner. (Maria Nordin saknas på bilden)


Valberedningen 2017

Valberedning: Sandra Löfgren och Katarina Eriksson (saknas på bild)


Styrelsen 2016 Styrelsen från vänster: Tami Walter Malmberg, Linda Wigersjö, Maria Laurin, Johanna Jonsson, Sandra Löfgren, Katarina Eriksson och Maria Nordin.
 
 
Valberedningen 2016


 

 
 Från vänster, Camilla Johansson och Jenny Therén.