Medlemskap

Vem kan bli medlem i FST?

Du som har relevant utbildning till skriv/TSS-tolk och är verksam tolk inom dessa metodområden har möjlighet att bli fullvärdig medlem i föreningen.
Saknar du relevant utbildning men har anställning som skrivtolk vid en tolkcentral kan bli fullvärdig medlem.

 

Endast fullvärdig medlem har rösträtt.

Timanställd tolk eller entreprenör som saknar relevant utbildning kan bli stödjande medlem.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.
Detta gäller även övriga personer som vill stödja föreningen i dess arbete.

Ett särskilt medlemskap finns för organisationer och företag. Vad kostar det att bli medlem?

Fullvärdig medlem 350 kr/år

Stödjande medlem 175 kr/år

Stödjande organisation/företag 500 kr/ år

Medlemsavgiften betalas in på Bankgironummer  5526-8114
*Ange namn och mailadress*