Föreningen

Från SVuF till FST

Sveriges Vuxendövtolkars Förening (SVuF) bildades den 19 januari 2007. Den 20 januari 2012 beslutade föreningen att göra ett namnbyte. Det nya namnet är, från och med det datumet, Föreningen för skriv- och TSS-tolkar. Vi har valt att använda förkortningen FST.


FST är en demokratisk, ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden förening. Vi verkar för medlemmars intressen gällande utbildning, arbetsliv och anställningsvillkor.