Historik

Här kan ni läsa Statskontorets rapport gällande översynen av tolkutbildningarna.
http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2015/det-framtida-behovet-av-teckenspraks--och-skrivtolkar.-en-oversyn-av-tolkutbildningarna-vid-folkhogskolorna/

Delta gärna i diskussionerna på vår Facebooksida.