Använda tolk

Bra att veta när man använder tolk:
Om tolkuppdraget är mer än 1 timme så kommer det oftast två stycken tolkar som turas om att tolka. De byts av ungefär var tionde minut.
Tolken har med sig en egen utrustning. Det kan se lite olika ut beroende på plats, antal deltagare/tolkanvändare.

Tolkningen sker simultant och i jag-form.
Tolken gör en tolkning av det som sägs i rummet.

Om tolken får material till tolkuppdraget i tid t.ex sångtexter, dikter, citat,namn, bibeltexter mm, 
så kan hon/han lägga in detta i datorn innan tolkningen börjar för att allt ska löpa på så smidigt som möjligt.
Tolken har tystnadsplikt. Inget av det som skrivs sparas. Tolkningen sker "Här och Nu".

Tolken är neutral och följer tolketiska riktlinjer,

Att tänka på när du använder tolk:
Lämna material när du beställer tolk eller så fort som möjligt innan tolkningen sker .Sångtexter,dikter, telefonnummer till föreläsaren o.s.v.
Prata direkt till varandra och inte till tolken. Tolken är därför att förmedla samtalet.
Tänk på att avbeställa tolken om du av någon anledning inte behöver tolken som du har beställt. Då kan någon annan få tolken istället.