Aktuellt

Vilka övergripande mål har föreningen?

 1. Att tillvarata medlemmarnas intressen beträffande utbildning, arbetsliv och anställningsvillkor.
 2. Att samarbeta andra organisationer, TALFÖR, myndigheter och skrivtolkutbildningen.
 3. Att verkar för en djupare tolkgemenskap.


Vilka mål har föreningen under 2017?

 1. Under 2017 är målet att fortsätta sprida information om yrket genom att representera föreningen i så många sammanhang som möjligt.
 2. Skrivtolkning är ett yrke som växer och utvecklas och för FST är det viktigt att arbeta för fortsatt stärkt status och position på arbetsmarknaden.
 3. Föreningen kommer under året att vara mer aktiv på både hemsida och Facebook.
 4. Vi kommer arbeta för att öka medlemsantalet.
 5. Föreningen har tagit på sig att sammankalla organisationer, TALFÖR, STTF, och hörselvård till ett första möte gällande "Vad är TSS".
 6. Nyhetsbrev kommer att skickas ut minst 2 gånger.
 7. Föreningen kommer att  föra dialog med MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.
 8. FST önskar ingå i VISIONs nätverk för teckenspråks-skriv-dövblind- och TSS-tolkar.
 9. Föreningen kommer fortsätta delta i utbildningsrådet.
 10. Föreningen kommer att ha fortsatt dialog med brukarorganisationerna.
 11. Under 2017 kommer FST att ha fortsatt dialog med MFD, Myndigheten för delaktighet.
 12. 2018 kommer Sverige att arrangera ECOS 2018 som är en europeisk konferens för skrivtolkar. Under 2017 kommer mycket tid läggas på planering av konferensen. 

 
FST anser att lagförslaget Tolktjänst för vardagstolkning ska rivas.
Idag, 16 juni skickade FST in föreningens yttrande på Departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning.
Så här ställer sig FST till lagförslaget:

Våra senaste nyheter och information hittar ni även på vår Facebook-sida.